SPOT (De Oosterpoort en Stadsschouwburg) – Groningen

Advisering LED transitie

Opdrachtgever

SPOT Groningen

Zalen

Grote zaal

Architect

Vloeroppervlakte

Projectomschrijving

De aanwezige installatie voor orkestverlichting voldoet niet meer aan de huidige eisen en heeft het einde van zijn levensduur bereikt. De installatie dient derhalve vervangen te worden. Er zijn inmiddels meerdere LED armaturen voorhanden die kunnen voldoen aan de eisen die gelden voor orkestverlichting. Hierbij bijvoorbeeld te denken aan dimbaarheid, kleurtemperatuur, flickr frequentie en afmetingen.
De nieuwe orkestverlichting dient in grote mate aan te sluiten bij de wensen van technici, bespelers én het Noord Nederlands Orkest.


Ons advies

  • Startvergadering, onderzoek en vaststellen uitgangspunten; de uitgangspunten worden bepaald, waarbij ook de belangen van (vaste) bespelers worden meegewogen
  • Opstellen van de werkomschrijving (incl. raming en planning). In de werkomschrijving worden alle details van de orkestverlichting (incl. data- en E-voorzieningen) uitgewerkt.
  • Opstellen van de kwalitatieve gunningcriteria (proefopstelling);
  • Beantwoording technische vragen Nota van Inlichtingen;
  • Het mede beoordelen van de kwaliteit; de binnengekomen inschrijvingen worden door de gemeente gecontroleerd op bestek conformiteit, PBTA draagt daarbij zorg voor controle van het technisch inhoudelijke deel.

 

Resultaat
De samenwerking met SPOT Groningen voor de vervanging van de orkestverlichting is mede tot stand gekomen door prettige samenwerkingen in het verleden.

Zo hebben we eerder voor de Oosterpoort een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gemaakt.