Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en conditiemeting

Algemeen toegepaste theatercomponenten zijn vaak erg kostbaar in aanschaf, veelal ook kwetsbaar en hebben niet het eeuwige leven, zeker daar waar de gebruiksintensiteit erg hoog ligt. Dit geldt ook voor de  diverse facilitaire voorzieningen in theaters, voornamelijk voorzieningen om voorstellingen te kunnen faciliteren.
E-voorzieningen, ICT, Horeca enz)  Planmatig onderhoud, het tijdig signaleren ervan, het uitvoeren en de kosten is tegenwoordig een belangrijk aspect binnen de theaterexploitatie.

PBTA kan hiervoor een MJOP (Meerjarenonderhoudsplan) opstellen, van eenvoudig tot zeer uitgebreid, door middel van een in eigen beheer ontworpen rekensheet of vanuit een specifiek toepassingsprogramma bijvoorbeeld O-prognose. Er zijn meerdere redenen waarom het opstellen van een MJOP  belangrijk is. De belangrijkste voor veel exploitanten is inzicht in de kosten van het onderhoud.
Een MJOP kan een goed hulpmiddel zijn om die kosten inzichtelijk te maken en wordt algemeen gezien als voorwaarde om te komen tot beheersing van deze onderhoudskosten. Zo`n planning geeft de exploitant inzicht in de kosten op de korte en eventueel lange termijn. Hierdoor kan men het te voeren onderhoudsbeleid op de toekomstige onderhoudskosten afstemmen. Ook de omvang van wat er op de planning staat om te worden vervangen wordt met het opstellen van een MJOP inzichtelijk.
Hierdoor is een efficiënte uitvoering al vroegtijdig planbaar.

Meerjarenonderhoudsplannen voor de korte en langere termijn zijn daarom al bij de meeste theaters gemeengoed geworden.
Vroegtijdig kan een exploitant middels een MJOP zich inzicht verschaffen in de kosten voor vervanging van bepaalde theatertechnische onderdelen. Hierdoor is het mogelijk vroegtijdig een budget vrij te maken of te reserveren, of men kan bepaalde onderhoudswerkzaamheden aanpassen, splitsen of verschuiven zodat kosten worden verdeeld en de uitvoering efficiënt gepland kan worden.
Op die manier kan een  gespreid onderhoudsbeleid worden gevoerd waarin men niet meer voor onverwacht hoge uitgaven komt te staan.
MJOP`s gaan vaak hand in hand met lokale  inventarisaties en inschattingen van actuele staat van de diverse componenten.
MJOP`s kunnen wij verder uitwerken naar jaarplannen om daarmee  leverancier gerichte uitvragen of aanbestedingen te kunnen opstellen.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en conditiemeting projecten