CC Amstel – Amsterdam

Advieswerkzaamheden theatertechniek en akoestiek

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Zuid, Ymere/VolkerWessels

Zalen

Vlakkevloer zaal

Architect

Vera Yanovshchinsky Architecten

Vloeroppervlakte

ca. 1.750 m2 bvo

Projectomschrijving

Onder de werknaam theater Nieuwer Amstel is op het voormalig archiefterrein CC Amstel gerealiseerd.
Cultureel Clubhuis Amstel is een ontmoetingsplaats voor theater, muziek en cultuur.
CC Amstel was aanvankelijk uitsluitend bestemd voor podiumkunsten en bood plaats aan een theaterzaal (een zogeheten ‘black box’) een multifunctionele zaal, een studio en foyer. Tijdens het ontwerpproces is de bibliotheek er bij gekomen en de multifunctionele zaal van functie veranderd. Beide functies maken gebruik van een gezamenlijke entree en de voormalige foyer die nu wordt gebruikt als multifunctionele ruimte. De bibliotheek valt onder de OBA (openbare bibliotheek Amsterdam) terwijl de theaterfunctie een zelfstandige instelling is.

Zaal
Vlakkevloerzaal multifunctioneel 154 zitplaatsen

Ons advies
• Plan van Aanpak (incl. akoestiek, bouwfysica, brandveiligheid en gebouwinstallaties)
• Haalbaarheidsonderzoek (incl. akoestiek, bouwfysica, brandveiligheid en gebouwinstallaties)
• Programma van Eisen (incl. akoestiek, bouwfysica, brandveiligheid en gebouwinstallaties)
• Startcondities (bouwkundige) installaties t.b.v. theatertechniek
• Voorontwerp
• Definitief ontwerp
• Technisch ontwerp
• Aanbesteding en gunning (Nota van Inlichtingen, beoordeling, Prijs- en Contractvorming)
• Uitvoeringsfase (directievoering en toezicht)
• Ingebruikname(keuring)
• Oplevering en nazorg

De geadviseerde theatertechnische percelen bestonden hoofdzakelijk uit theaterbelichting, theatergeluid- en
elektroakoestische installaties, projectievoorzieningen, theaterstoelen en telescooptribune, theatermechanische installaties en theaterstoffering.

Resultaat
De kwaliteit van de theaterzaal (‘black box’) verdient een extra vermelding; de zichtlijnen, akoestiek en theatertechniek zijn van hoog niveau en getuigen van goede samenwerking tussen de architect en verschillende adviseurs.
Amsterdam is een prachtige theater accommodatie rijker!