Het Nationale Theater (locatie Koninklijke Schouwburg) – Den Haag

Vervanging trekkeninstallatie. akoestische meting en verbetering akoestiek.

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

Zalen

Grote zaal

Architect

Vloeroppervlakte

Projectomschrijving

Vervanging trekkeninstallatie
De hijsinstallatie (trekkenwand) van de Koninklijke Schouwburg (Het Nationale Theater) stamde uit 1988 waarbij in 2007 een nieuw besturingssysteem is aangebracht. In 2015 heeft ons bureau in opdracht van Gemeente Den Haag een quick scan uitgevoerd naar de veiligheid en de betrouwbaarheid van de trekkeninstallatie, dit onderzoek toonde aan dat de bestaande installatie niet meer voldeed aan de geldende regelgeving. De installatie had daarnaast op meerdere punten de maximale levensduur ruimschoots overschreden.
Mede op basis van dit onderzoek heeft de gemeente Den Haag besloten de volledige hijsinstallatie te vervangen, met als doel dat de vernieuwde installatie zowel voldoet aan de huidige gebruikseisen als aan ‘de stand van de techniek’, zoals geformuleerd in de geldende regelgeving c.q. voorschriften. Daarbij diende in grote mate
rekening gehouden te worden met de toneelhuisfunctie en de daarbij horende (akoestische) kwaliteiten.

Ons advies
• Quick scan onderzoek
• Opstellen programma van eisen (incl. vaststelling beoogd gebruik)
• Opstellen Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
• Akoestische nulmeting (installatiegeluid en ruimteakoestiek)
• Advisering verbetering akoestiek (vervanging baffles en roostervloer toneeltoren)
• Opstellen werkomschrijving theatermechanica (incl. ontwerptekeningen en constructieberekingen)
• Opstellen aanbesteding leidraad (incl. gunningscriteria en addendum algemene voorwaarden)
• Aanbestedings- en uitvoeringsbegeleiding (directievoering)
• Begeleiding ingebruikname keuring
• Opstellen staat van bemerkingen (oplevering) en nazorg
• Controlemeting akoestiek (installatiegeluid en ruimteakoestiek)

 

Akoestische meting en verbetering akoestiek.
De in de toneeltoren aanwezige akoestische panelen dienden, ten gevolgen van de trekkenwandvervanging, volledig
vervangen te worden. De huidige akoestiek diende na installatie minimaal gelijkwaardig te zijn aan de situatie voor
vervanging, hierbij diende in grote mate rekening te worden gehouden met de gebruiksfunctie en toegankelijkheid van de
rollenzolder. De bestaande akoestiek diende middels een akoestische nulmeting te worden vastgesteld om zo bij oplevering gelijkwaardigheid te kunnen aantonen. Naast het handhaven van de ruimteakoestiek diende PBTA ook het installatiegeluid van de nieuwe hijsinstallatie te minimaliseren, dit met als doel een zeer stille installatie die ook tijdens klassieke (toneel) uitvoering geruisloos gebruikt kan worden.

Ons advies
• Nulmeting ruimteakoestiek en installatiegeluid
• Advisering verbetering zaalakoestiek en installatiegeluid
• Opstellen werkomschrijving akoestiek
• Inkoopbegeleiding akoestiek
• Controlemeting ruimteakoestiek en installatiegeluid.

Resultaat
PBTA wist op basis uitgevoerde metingen, berekeningen en advisering de akoestiek van de Koninklijk Schouwburg te verbeteren. Daarbij werd door het toepassen van innovatieve producten ook de toegang en veiligheid van de toneeltoren aanzienlijk verbeterd, de hangende (staal omrande) baffles werden op basis van het ontwerp van PBTA vervangen voor akoestische stoffering. Daarbij werd tevens rekening gehouden met de nieuw te plaatsen hijsinstallatie en rollenzoldervloer.
Controlemetingen toonde aan dat ruimteakoestiek én het installatiegeluid sterk verbeterde, een voorbeeld van de voordelen van goed integraal ontwerp.