Stadsgehoorzaal – Kampen

Revitalisatie

Opdrachtgever

Gemeente Kampen tot 2011, Stg. Stadsgehoorzaal Kampen

Zalen

Grote zaal, vestzaktheater

Architect

EVE Architecten (fase 1)

Vloeroppervlakte

ca. 4.000 m2 bvo

Projectomschrijving

De aangrijpende verbouwing van Stadsgehoorzaal Kampen heeft in totaal 10 jaar geduurd (zonder sluiting van de deuren voor het publiek) en vond plaats in vier opeenvolgende fasen: grote theaterzaal met toneelhuis, kleine theaterzaal (Vestzaktheater), kantoren, foyers en; het achterhuis voor techniek en artiesten; het voorhuis met publieksentree, een derde foyer en gangen en vertrekken rond de theaterzalen.
Om een grote zolderverdieping voor opslag te kunnen gebruiken en het toneel van het vestzaktheater beter bereikbaar te maken voor theaterapparatuur, is een goederenlift met houten liftschacht ingebracht. De Stadsgehoorzaal is een rijksmonument.

Zalen
Grote zaal, theaterzaal 480 zitplaatsen
Vestzaktheater, multifunctioneel 120 zitplaatsen

Ons advies
• Uitvoerige inventarisatie van de onderhoudstoestand van het gebouw, de installaties, de theaterlogistiek e.d.
• Opstellen van een studie voor noodzakelijke verbeteringen en het daarvoor benodigde verbouwingsbudget
• Advisering, studie en ontwerp van de theatertechniek, zichtlijnen, een nieuw stoelenplan grote zaal, akoestiek,
brandveiligheid en -compartimentering, asbestsanering, installatietechniek, logistieke herindeling en vormgeving
• Het mede verkrijgen van goedkeuring van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) t.b.v. van de vereiste
monumentenvergunning.