Programma van eisen (PvE)

Een goed Programma van Eisen dat tegemoetkomt aan de wensen van de mensen die ‘straks’, na oplevering van het werk, de exploitatie op zich nemen, komt tot stand mét die mensen die straks de exploitatie op zich nemen. Echter: zoveel-mensen-zoveel-smaken. Dus, gaat het erom de keuzemogelijkheden voor alle betrokkenen begrijpelijk te maken: wat, áls…? Idealiter wordt een missie gedefinieerd, waarin het podium het eigen bestaansrecht vastlegt.
Het PvE richt zich erop hoe die missie gerealiseerd kan worden. Welke wijze van bespelen heeft u voor ogen? Kleinkunst waarschijnlijk, maar ook dans, pop en film? Klassieke muziek? Opera wellicht? En wie zijn de bespelers: professionals, verenigingen? In welke mate wilt u een ‘maak’-podium zijn? Want in dat geval heeft u op die functie gerichte ruimten nodig, zoals een hout- en een metaalwerkplaats. Wil men een bibliotheek huisvesten? Wordt het een Multifunctionele accommodatie (MFA)?
Of ‘ontvangt’ u alleen producties, al dan niet van buiten de eigen regio? Rekent u op kleine maar ook op (heel) grote producties? Want dat stelt bijzondere eisen aan de logistiek van lossen en laden en de ruimte ‘backstage’. En aan de hijshoogte boven het speelvlak…Maar, u weet ook dat een voorstelling waarop een klein aantal bezoekers afkomt, beter niet in een Grote zaal wordt geprogrammeerd. Hoeveel zalen zijn er? Welke aantallen stoelen?
Exploitatievragen, die PBTA u helpt beantwoorden.

PBTA werkt een PvE voor u uit en zal u, desgewenst, eerst adviseren over de proceskeuzen die zich voordoen. Want, wat er in het PvE beschreven moet worden hangt samen met de wijze van aanbesteden. Kiest u voor een traditioneel ontwerp-/bouwproces of heeft u een geïntegreerd-contract voor ogen? Welke demarcatie is erbij aannemelijk?
PBTA opteert doorgaans voor het onderscheiden van een ruimtelijk-functioneel en een technisch PvE.
Wanneer het om het vervangen van apparatuur alleen gaat, biedt een Programma van Eisen betrokkenen óók een goed houvast.
Een goed PvE helpt u de verwachtingen van alle belanghebbenden te managen. En, niet in de laatste plaats, die van u zelf. PBTA heeft er zó veel ervaring mee, opgebouwd in meer dan 35 jaar.

Programma van eisen (PvE) projecten