De Meervaart – Amsterdam

Advies wandbekleding De Blauwe Zaal

Opdrachtgever

De Meervaart

Zalen

Kleine zaal

Architect

Vloeroppervlakte

Projectomschrijving

Door aanpassingen van het interieur van de Blauwe Zaal (vervanging van de zaalverlichting door LED en plaatsing van een nieuwe telescooptribune) ontstaat een verbetering van de uitstraling van het zaalinterieur als geheel. Deze aanpassingen hebben invloed op de akoestiek van de zaal. De oude akoestiek van de zaal wordt als ‘goed’ ervaren voor onversterkte spraak en muziek (o.a. Andalusisch huisorkest) en voor voorstellingen met geluidversterking. Uitgangspunt is om dit type akoestiek te behouden, met dien verstande dat de flutterecho tussen de zijwanden geëlimineerd wordt.


Ons advies

  • akoestische berekening
  • voorlopig ontwerp wandbekleding
  • tekenen van het ontwerp 3D
  • bespreking voorlopig ontwerp
  • definitief ontwerp: verwerken van het besprekingsresultaat
  • offerteaanvraag bij enkele uitvoerende partijen (interieurbouwers)
  • locatieschouw voor inschrijvers: toelichting aan inschrijvers en beantwoording van hun vragen
  • beoordeling van de offertes en opstellen van het gunningsadvies
  • tussentijds bezoek tijdens de uitvoering
  • opname na gereedmelding door de uitvoerende partij t.b.v. oplevering.