Stadsgehoorzaal – Leiden

Vervanging besturing trekkenwand & vervanging stoelen zaal

Opdrachtgever

Leidse Schouwburg - Stadsgehoorzaal

Zalen

Grote zaal

Architect

Vloeroppervlakte

Projectomschrijving

Vervanging besturing trekkenwand
De constatering dat de besturing van de hijsinstallatie van de grote zaal steeds meer storingen ging vertonen en de componenten de maximale levensduur ruim overschreden hadden, heeft geleid tot het vervangen van de trekkenwandbesturing. De vernieuwde installatie voldoet weer zowel aan de huidige gebruikseisen en bedrijfszekerheid als aan ‘de huidige stand van de techniek’, zoals geformuleerd in de geldende regelgeving c.q. voorschriften.

Ons advies

  • Onderzoek, advisering en inkoopbegeleiding
  • Bouwbegeleiding en tussentijdse opnamen
  • Offerteaanvraag keuringsinstantie (TüV of Liftinstituut)
  • Begeleiding ingebruikname en oplevering.

Klik hier voor meer informatie over trekkenwand advies voor uw locatie.


Vervanging stoelen zaal

Ons advies

  • Onderzoek, advisering en inkoopbegeleiding theaterstoelen voor de Grote Zaal.
  • Uitvoeringsbegeleiding en tussentijdse opname.
  • Begeleiding ingebruikname en oplevering.

Klik hier voor meer informatie over theaterstoelen advies voor uw locatie.