Theater Orpheus – Apeldoorn

Vervanging besturing hijsinstallatie

Opdrachtgever

Theater & Congrescentrum Orpheus

Zalen

Grote zaal, middenzaal

Architect

Vloeroppervlakte

Projectomschrijving

De besturing van de hijsinstallatie voldeed niet meer geheel aan de geldende regelgeving. De besturing had daarnaast de maximale levensduur overschreden, waardoor ook storingen optraden. Besloten is om de besturing (incl. remmen) van de trekkenwand van de Grote Zaal (Hanoszaal) en Midden Zaal (Rabobankzaal) van Theater Orpheus te vervangen, met als doel dat de vernieuwde installatie zowel voldoet aan de huidige gebruikseisen en bedrijfszekerheid als aan ‘de huidige stand van de techniek’.


Ons advies
Voor het onderdeel Onderzoek, advisering en inkoopbegeleiding:

  • Quick Scan onderzoek bestaande installatie
  • Opstellen van de werkomschrijving (bestek)
  • Opstellen uitsluitingsgronden en gunningcriteria
  • Begeleiden locatieschouw
  • Nota van Inlichting beantwoording
  • Beoordelen van de inschrijvingen

 

Voor de Uitvoeringsbegeleiding:

  • Startvergadering en controle projectplan
  • Bouwbegeleiding en tussentijdse opnamen
  • Offerteaanvraag keuringsinstantie (TüV of Liftinstituut)
  • Begeleiding ingebruiknamekeuring en oplevering.