Theater Het Speelhuis – Helmond

Herbestemming OLV kerk tot theater

Opdrachtgever

Gemeente Helmond

Zalen

Grote zaal

Architect

Cepezed, Delft

Vloeroppervlakte

ca. 1.200 m2 bvo

Projectomschrijving

Theater het Speelhuis. Voor de nieuwe theaterfaciliteit gelden belangrijke randvoorwaarden. Omdat de kerk een rijksmonument is, van het bisdom ’s-Hertogenbosch blijft en de voorziening tijdelijk is, mogen ingrepen het gebouw zo min mogelijk aantasten en moeten zij alle reversibel zijn. Daarnaast moet het theater in uiterst korte tijd operationeel zijn. Aan de Kromme Steenweg is nieuwbouw voor het theater gekomen, van waaruit de zalen in de voormalige kerk kunnen worden betreden. De buitenkant van de door Jos Margry ontworpen kerk, is in de oorspronkelijke staat.

Zaal
Grote zaal, theaterzaal 430 zitplaatsen

Ons advies

  • Het uitvoeren van advieswerkzaamheden t.b.v. de theaterzaal, multifunctionele ruimten en foyer op het gebied van bouwfysica, bouwakoestiek, (variabele) zaalakoestiek, geluiduitstraling én installatieconcept.
  • Het in ontwerpteam (projectmanager, architect, constructeur en adviseur gebouwinstallaties) opstellen van het Programma van Eisen, Schetsontwerp t/m Technisch Ontwerp.
  • Het beoordelen van het bouwkundig en installatietechnisch ontwerp ten behoeve van de bouwfysica en akoestiek.
  • Het bieden van aanbestedingsbegeleiding en uitvoeringsbegeleiding tijdens de bouw.

 

Resultaat
Gerealiseerd in 2013 als tijdelijk theater, maar vanwege de zeer hoge kwaliteit is inmiddels door de gemeente besloten dit als definitief theater te behouden en is in dit kader aan PBTA een vervolgopdracht verstrekt t.b.v. het definitief ontwerp, opstellen van werkomschrijvingen, aanbesteding- en uitvoeringsbegeleiding van de diverse percelen akoestiek én theatertechniek.