Stadsschouwburg – Mechelen (BE)

Studieopdracht renovatie hijsinstallatie

Opdrachtgever

Stad Mechelen

Zalen

Grote zaal

Architect

Vloeroppervlakte

Projectomschrijving

In de periode van 2016-2018 is de trekkeninstallatie vervangen. Hiervoor hebben wij als theatertechnisch adviseur ondergenoemde werkzaamheden verricht.

Zaal
Grote zaal, theaterzaal 393 zitplaatsen

Ons advies

  • Voorontwerp: er is vastgelegd aan welke kaders de installatie minimaal moet voldoen, randvoorwaarden en limieten zijn in overleg met de opdrachtgever en gebruiker gedefinieerd evenals de mogelijkheden binnen het bestaande gebouw en waar middels creatief ontwerp nog winst te behalen was
  • Definitiefontwerp incl. tekeningen: VO documenten zijn verder uitgewerkt tot het DO
  • Opstellen lastenboek incl. uitvoeringsplannen
  • Nazicht der biedingen incl. opmaak toewijzingsverslag
  • Werfopvolging en voorlopige oplevering
  • Opvolgen nazorg en restpunten tot aan definitieve oplevering.