Geluidmetingen en -berekeningen (o.a. CATT-Acoustic)

PBTA meet, rapporteert en adviseert. Maar wanneer er nog geen steen op een andere gezet is, is er niets te meten.
Voor het ontwerpen van een prettige akoestische ambiance zet PBTA geavanceerde teken- en rekenprogramma’s in. Die overigens alleen iets kunnen betekenen als je ook de bouwfysische kennis en veel ervaring kunt inbrengen. En: talent. Akoestiek van een ruimte, zoals een zaal, ontwerp je met het fingerspitzengefühl… van Wim Prinssen.

We maken daarbij in de ontwerpfase ook gebruik van geavanceerde 3D-modellering met het toonaangevende programma CATT-Acoustic, waarmee alle belangrijke akoestische parameterwaarden berekend worden. Hiermee is het ook mogelijk om de akoestiek van een nog niet gebouwde ruimte (zaal, museum e.d.) met spraak en muziek te beluisteren: ‘auralisatie’. Maar ook voor de overige ruimten in een gebouw maken we berekeningen en voeren we metingen uit. Denk daarbij aan nagalmtijd, lucht- en contactgeluidisolatie, installatiegeluid e.d.

Voor geluid afkomstig van buiten (verkeerslawaai e.d.) berekenen we de geluidwering van de gebouwschil: gevels, daken. In omgekeerde richting – van binnen naar buiten – beperken we de geluiduitstraling vanuit het gebouw naar de omgeving, in het bijzonder bij woningen. Daarbij gaat het vooral om muziekgeluid, installatiegeluid e.d. PBTA zorgt ervoor dat voldaan wordt aan de wettelijke eisen. Denk daarbij aan het Bouwbesluit, het Activiteitenbesluit, de Wet geluidhinder en – vanaf 1 januari 2024 – de Omgevingswet. Voor akoestisch onderzoek maken wij gebruik van de Geomilieu software.

Geluidmetingen en -berekeningen (o.a. CATT-Acoustic) projecten