Akoestisch onderzoek

U kunt bij PBTA terecht voor geluidmetingen en berekeningen.

Wij zijn gespecialiseerd in:

Zaalakoestiek (theaters, concertzalen, poppodia, filmzalen enz.)

Elektroakoestiek (PA- en overige geluidinstallaties, combinatie met AV)

Ruimteakoestiek (conservatoria, muziekscholen, kantoren enz.)

Geluidisolatie

Akoestisch onderzoek geluiduitstraling naar de omgeving (t.b.v. melding Acitviteitenbesluit)
Installatiegeluid (o.a. warmtepompen)

Geluidwering gevels

Akoestisch onderzoek projecten