Theater (HUB) – Kerkrade

Vernieuwbouw theatergebouw, vervanging besturing trekkeninstallatie, aanbesteding geluid

Opdrachtgever

Gemeente Kerkrade

Zalen

Grote zaal, multifunctionele zaal

Architect

Vloeroppervlakte

Projectomschrijving

Het Wijngrachttheater te Kerkrade dateert uit ca. 1978 en is in de loop der jaren een aantal keren aangepast aan de veranderende gebruikseisen. Na de diverse aanpassingen aan het theater heeft de gemeente besloten het pand te renoveren, zodat het weer aan de huidige eisen voldoet. Dit heeft geresulteerd in vernieuwbouw van theater Kerkrade tot multifunctionele accommodatie (mfa, theaterzaal, multifunctionele zaal, bibliotheek), waarbij enkel het casco gebouw is gehandhaafd. De inrichting, hijsinstallaties en theatergeluidssysteem zijn vervangen.

Hiervoor verzorgden wij de complete advisering voor hijs- en geluidinstallaties, PvE,  ontwerpen (VO, DO, TO), aanbesteden, uitvoeringsbegeleiding, oplevering en nazorg. Daarnaast adviseerden we over de zaalakoestiek.

 

Ons advies mbt vernieuwbouw

 • Opstellen theatertechnisch Programma van Eisen
 • Advisering toneelmechanische installaties
 • Advisering theaterbelichting
 • Advisering theatergeluidinstallaties
 • Advisering elektrotechnische installaties
 • Nulmeting theaterinstallaties


Ons advies mbt geluidinstallatie

 • Zaalweergeefsysteem,
 • Digitaal Mengpaneel met digitale multikabel en stageblokken en mediaplayers
 • Multikabelsysteem, digitaal en renovatie bestaande analoge infrastructuur
 • Meeluistersignaalverdeler
 • Slechthorendeninstallatie
 • Theaterintercom, zowel bedraad als draadloos
 • Microfoonsets inclusief accessoires en opbergvoorzieningen
 • Zwerfset, bestaande uit luidsprekers en een mengpaneel.


Ons advies mbt hijsinstallatie

In de aanbestedingsfase:

 • Opstellen van de Werkomschrijvingen
 • Opstellen Aanbestedingsleidraad
 • Opstellen Algemene Voorwaarden
 • Begeleiding locatiebezoek en Nota van Inlichtingen
 • Beoordelen van de inschrijvingen

 

In de uitvoeringsfase:

 • Startvergadering en controle projectplan
 • Bouwbegeleiding
 • Opname en oplevering