Theater aan het Vrijthof – Maastricht

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en conditiemeting

Opdrachtgever

Theater aan het Vrijthof

Zalen

Gehele gebouw

Architect

Vloeroppervlakte

Projectomschrijving

In opdracht van Theater aan het Vrijthof in Maastricht hebben wij in 2023 een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld voor het theater technisch inventaris en de installaties alsmede voor het gebouw gebonden inventaris en de gebouw gebonden installaties.

De uitgevoerde conditiemeting gaf perfect inzage in de huidige staat van inventaris en installaties. Het resultaat is één overzichtelijk onderhouds- en investeringsplan waarmee de kosten voor de komende jaren inzichtelijk zijn gemaakt.

Klik hier voor meer informatie advies over een door ons op te stellen Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor uw locatie.