Theater aan de Parade – Den Bosch

Nieuwbouw Theater aan de Parade

Opdrachtgever

Gemeente 's-Hertogenbosch

Zalen

Grote zaal en middenzaal

Architect

Noahh

Vloeroppervlakte

ca. 10.512 m² bvo

Projectomschrijving

Het Theater aan de Parade is één van de belangrijke culturele voorzieningen in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het huidige theater is verouderd en voldoet niet aan de verwachtingen van bezoekers en de eisen die moderne theatermakers stellen. Begin juli 2018 heeft de gemeenteraad de middelen beschikbaar gesteld voor het ontwerp en de aansluitende realisatie van de vernieuwbouw van het theater, zodat het Theater aan de Parade de aankomende 30 tot 40 jaar weer volwaardig bij kan dragen aan het culturele en economische klimaat van ‘s-Hertogenbosch.

Zalen
Grote zaal, Theaterzaal 900+ zitplaatsen
Parade zaal, Multifunctioneel 450+ zitplaatsen

Ons advies
– Uitvoeren quick scan en haalbaarheidsonderzoek
– Opstellen Programma van Eisen
– Opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en vervangingsplan.
– Voorontwerp
– Definitief Ontwerp
– Besteksfase en Technisch Ontwerp

De geadviseerde theatertechnische percelen bestaan in hoofdzaak uit theatermechanica (hijs- en
hefinstallaties), theaterbelichting, theatergeluid- en elektroakoestische installaties,
projectievoorzieningen, theaterstoelen en telescooptribunes, theatermechanische installaties, meekijk
en omroepinstallaties, variabele akoestiek, theaterstoffering en elektrotechnische voorzieningen t.b.v.
de theatertechniek.