Stadsgehoorzaal – Vlaardingen

Revitalisatie hijsinstallatie

Opdrachtgever

Gemeente Vlaardingen

Zalen

Grote zaal

Architect

Vloeroppervlakte

Projectomschrijving

De hijsinstallatie voldeed niet meer aan de geldende regelgeving en functionaliteiten,
daarnaast was op onderdelen de maximale levensduur ruimschoots bereikt waardoor
de bedrijfszekerheid niet meer was te garanderen.

Ons advies
Complete advisering hijsinstallatie haalbaarheidsonderzoek, PvE, ontwerpen (VO, DO,
TO), aanbesteden, uitvoeringsbegeleiding, oplevering en nazorg.