Kattendans – Bergeijk

Renovatie/uitbreiding, definitiefase

Opdrachtgever

Gemeente Bergeijk

Zalen

Middenzaal

Architect

Vloeroppervlakte

2.350 m2 bvo

Projectomschrijving

Middenzaal / vlakke-vloerzaal, multifunctioneel gebruik, 328 zitplaatsen

Ons advies

 • Het begroten van investerings- en exploitatiekosten, uit te werken voor vijf varianten, als onderdeel van een onderzoek naar de haalbaarheid van renovatie en uitbreiding;
 • Het uitwerken van het voorkeursscenario tot een functioneel, ruimtelijk en technisch Programma van Eisen en Wensen:
  • Dialoog met belanghebbende partijen
  • Globale conditiemeting gebouw en installaties, vaste gebruikersvoorzieningen en theatertechnische uitrusting
  • 0-meting akoestiek
  • Ruimtestaat
  • Massastudie
  • Relatieschema en vlekkenplan
  • Structuurontwerp
  • Programma van Uitgangspunten;
 • Het vaststellen van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen om tot een energieneutraal gebouw te komen;
 • Het uitwerken van een stichtingskostenraming: investeringskosten (NEN 2699 niveau 3) en exploitatiekosten, ten behoeve van drie scenario’s:
  1. Renovatie in overeenstemming met het Bouwbesluit ‘bestaande gebouwen’ voor een levensduur van nog 20 jaar, tot 2040
  2. Verbouwen tot niveau Bouwbesluit ‘nieuwbouw’ voor een levensduur van 40 jaar, tot 2060
  3. Verbouwen tot niveau Bouwbesluit ‘nieuwbouw’ voor een levensduur van 40 jaar, in combinatie met het geheel energieneutraal zijn van het gebouw;;
 • Het uitwerken van een meerjarenonderhoudsprognose (MJOP), ofwel: het begroten van onderhoudskosten en vervangingsinvesteringen (ruwbouw 40 jaar, afbouw en gebouwinstallaties 20 jaar, inventaris 10 jaar);
 • Het uitwerken van een Plan van Aanpak voor het bouwproces: ontwerpfasen, fase Prijs- en Contractvorming, bouwvoorbereidingsfase en uitvoeringsfase.

In april 2020 wordt architectenbureau Diederendirrix voor het plan als ontwerper geselecteerd. Kattendans heropent in september 2022.