Kostenraming en budgetbewaking

De basis van een ontwerpidee voor een theater is onder andere een kostenraming. Kostenramingen vormen onderdeel van de projectbeheersing en ze worden gebruikt  om hoeveelheden, kosten en prijzen van middelen en materialen die nodig zijn binnen de scope van een project te schatten.

De nauwkeurigheid van een raming hangt zwaar af van het toegepaste detailniveau: als het project scherper gedefinieerd wordt, wordt de kostenraming ook nauwkeuriger. Een goede kostenraming geeft bestuurders het nodige gereedschap om beslissingen te maken over investeringen, te kiezen tussen meerdere opties en om een budget vast te stellen aan het begin van een project.  In het verdere verloop van een project blijft de kostenraming  belangrijk voor de budgetbewaking, door tussentijdse bijstelling of aanpassing van de raming kan een project in zekere mate nog gestuurd worden. In de uitvoeringsfase van een project wordt een kostenraming gebruikt om de prestatie van een project te meten.

Kostenraming en budgetbewaking projecten