Verbouwing monumentale boerderij tot woning / kantoor – Boerdonk

Akoestisch onderzoek bouw- en ruimte akoestiek

Opdrachtgever

KJA Koene & JJAL van den Berg

Zalen

Woning en kantoor ruimte

Architect

Schamp Bouwadvies

Vloeroppervlakte

Projectomschrijving

Voor dit akoestisch onderzoek is er o.a gekeken naar:

• Inventarisatie van de tekeningen en overige gegevens.
• Geluidisolatie woningscheidende wandconstructie met kantoor en opbouw

Verdiepingsvloer:
• Vaststellen gewenste geluidisolatie voor de scheiding.
• Inventariseren ontwerp.
• Berekenen geluidisolatie voorgestelde opbouw.
• Bepalen benodigde voorzieningen indien noodzakelijk.

Ruimteakoestiek kantoor en woonkeuken:
• Vaststellen streefwaarde voor de nagalmtijd.
• Inventariseren toegepaste materialen en constructies volgens ontwerp.
• Berekening van de nagalmtijd op basis van de voorziene materialen en
constructies op basis van empirische formules
• Bepalen benodigde voorzieningen indien noodzakelijk.