Hart van Zuid – Theater Zuidplein – Rotterdam

Inbouwpakket Theater Zuidplein

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Zalen

Grote zaal, kleine zaal, centrale hal podium

Architect

De Zwarte Hond

Vloeroppervlakte

ca. 12.200 m2 bvo

Projectomschrijving

Theater Zuidplein is de culturele hotspot van Rotterdam-Zuid.
Alle hoofdfuncties liggen rond de centrale ontvangsthal op de begane grond, wat de kruisbestuiving tussen de verschillende functies stimuleert. Het pand huisvest tevens de bibliotheek, diverse expositieruimten, podia en een foodcourt, kortom een mfa (multifunctionele accommodatie).
Theater Zuidplein verhuisde eind 2020 naar hun nieuwe onderkomen.

Zalen
Grote Zaal, multifunctioneel 600 zitplaatsen of 750 staanplaatsen
Kleine Zaal, multifunctioneel 250 zitplaatsen of 350 staanplaatsen
Zaal Z, 80 zitplaatsen of 80 staanplaatsen

Ons advies
• Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw Theater Zuidplein
• Het opstellen van het PvE
• Beoordeling van door consortia ingediende schetsontwerpen in het kader van aanbesteding en dialoog met de inschrijvers
• Beoordeling van ruimtelijk-functioneel en technisch gebouwontwerp en dialoog met gebruiker, opdrachtgever en
bouwconsortium
• Adviseren en ontwerpen van de akoestische voorzieningen in de VO- en DO-fase van de multifunctionele Grote Zaal, de multifunctionele Kleine Zaal, het Podium in de Centrale Hal (Zaal Z).
• De complete advisering theatertechniek in de fasen PvE, SO, VO, DO.

Resultaat

Een prachtig, multifunctioneel gebouw waar bezoeker, beoefenaar en bewoner zich thuis voelt.

Klik hier voor meer informatie Programma van Eisen (PvE) voor uw locatie.