Gymnasium Beekvliet, Sint-Michielsgestel

Renovatie en uitbreiding met nieuwbouw

Opdrachtgever

Gymnasium Beekvliet

Zalen

Multifunctionele zaal, muziekstudio's, leslokalen

Architect

MVRDV / Van Boven Architecten

Vloeroppervlakte

6.100 m2 bvo

Projectomschrijving

Ons advies

PBTA was als adviseur akoestiek en bouwfysica betrokken bij het ontwerp- en uitvoeringstraject.
Verantwoordelijk voor het akoestisch en bouwfysisch advieswerk tijdens de fasen Voorontwerp, Definitief Ontwerp, Technisch Ontwerp (bestekfase), Realisatie (uitvoering van de bouw), Oplevering en Nazorg.

Er is tijdens het ontwerp veel aandacht besteed aan de integratie van akoestische voorzieningen in het plan. Deze betreffen met name: De akoestiek van de diverse ruimten, waaronder leslokalen, muziekstudio’s maar ook verkeers- en ondersteunende ruimten.

Bijzondere aandacht is besteed aan de akoestiek van de aula als ruimte voor toneel- en muziekuitvoeringen. Hierbij is gebruik gemaakt van de laatste stand van de akoestische technologie: CATT-Acoustic computermodel voor berekening van de akoestische voorziening en voorspelling van het te verwachten resultaat. Niet alleen in de vorm van getallen, maar het berekende resultaat werd ook met spraak en muziek hoorbaar gemaakt zodat de aula zou gaan klinken, nog voordat deze gebouwd was.
De gebruiker is erg enthousiast over de akoestiek van de aula.

Ook aandacht voor de geluidisolatie tussen de ruimten in het gebouw met bijzondere aandacht voor de hoge geluidisolatie eisen van de muziekstudio’s.

Beperking van het geluid van de technische installaties in het gebouw en beperking van de geluiduitstraling van deze installaties naar de woningen in de omgeving, in het bijzonder de warmtepompen. Met geluidmetingen is aangetoond dat de geluiduitstraling naar de omgeving ruimschoots binnen de wettelijke normen voor deze rustige woonomgeving blijft.

Klik hier voor meer informatie advies akoestiek voor uw locatie.