Poppodium Luxor Live – Arnhem

Verbouwing Rijksmonument (bioscoop) tot poppodium.

Opdrachtgever

Gemeente Arnhem

Zalen

Grote popzaal, kleine popzaal

Architect

architectenbureau Fritz

Vloeroppervlakte

ca. 2.500 m2 bvo

Projectomschrijving

Luxor Live, het poppodium in Arnhem.
Bij de verbouw van poppodium Luxor Live diende rekening te worden gehouden met de monumentenstatus van het gebouw. Zo ook met het monumentale plafond van de popzaal.

Luxor is van oorsprong niet ontworpen als popzaal en al helemaal niet op de geluidniveaus die dat tegenwoordig met zich meebrengt. Daarbij is er sprake van woningen direct naast het gebouw en zal er in de toekomst achter het gebouw nog woningbouw verrijzen. Om hinder bij omliggende woningen te voorkomen moest de geluidisolatie van de popzaal sterk worden verbeterd. Gekozen is voor de principe-oplossing van een doos-in-doos constructie waarbij de bestaande zaal, met monumentaal plafond, de binnendoos vormt. Vervolgens is hieromheen een tweede doosconstructie gerealiseerd, deels uitgaande van de bestaande constructie en deels uitgaande van nieuwe constructies (dak). De buitendoos is zo veel mogelijk vrij gehouden van de binnendoos. Op deze wijze kon het monumentale karakter van het plafond van de zaal behouden blijven.

Om een goede akoestiek in de popzaal te realiseren diende ook enige mate van geluidabsorptie ingebracht te worden. Het plafond was hierbij geen optie. In overleg met de architect is de oplossing gevonden in de wand en inrichtingselementen achterin de zaal.

Zalen
Grote zaal 700 staanplaatsen
Kleine zaal 200 staanplaatsen

Ons advies
Bouwfysica/akoestiek, brandveiligheid

Resultaat
Een landelijk bekende popzaal met meer dan 100.000 bezoekers per jaar en zo’n 300+ popproducties per jaar.