Energiehuis – Dordrecht

Herbestemming energiecentrale

Opdrachtgever

Gemeente Dordrecht

Zalen

3 popzalen, 3 theaterzalen, diverse studio's

Architect

TenBrasWestinga

Vloeroppervlakte

ca. 14.400 m2 bvo

Projectomschrijving

In het oude Gemeentelijk Energie Bedrijf (Rijksmonument) heeft de gemeente Dordrecht een bundeling van 6 cultuurinstellingen gevestigd. De generatoren en transformatoren zijn verwijderd en de zes voormalige hallen zijn veranderd in concert-, theater- en popzalen, les- en dansruimten, restaurant en multifunctioneel verhuurbare ruimten (MFA).

Om een hoogwaardige interne en externe geluidswering te bereiken is ervoor gekozen om een zogenaamde bufferzone te creëren rondom de diverse zalen en lesruimten die tevens functioneel inzetbaar is als logistieke publiekszone. Een alom geprezen ontwerp waardoor de gewenste hoogwaardige akoestische scheiding (intern en extern) met behoud van authentieke gebouwdetails mogelijk was. De diverse instellingen kunnen hierdoor zonder probleem in hetzelfde pand naast elkaar functioneren.

Zalen
Machine 3, 300 zitplaatsen of 600 staanplaatsen
Bibelot Main Stage, 800 staanplaatsen
Bibelot Power Stage, 300 staanplaatsen
Ketel 1, 150 zitplaatsen
Ketel 2, 200 zitplaatsen (tension grid)
Popcentrale 125 staanplaatsen

Ons advies
• het opstellen van het Programma van Eisen voor de theatertechniek en de akoestiek
• het opstellen van het voorlopig en definitief ontwerp, bestek voor de theatertechniek en akoestiek
• het beoordelen van het bouwkundig en installatietechnisch ontwerp t.b.v. pop- en theaterzalen en lesruimten
• het begeleiden van de aanbesteding, beoordeling en gunning voor de theatertechniek
• directievoering en toezicht houden op de bouw, oplevering, nazorg voor de theatertechniek en akoestiek
• overleg met en het richtinggevend adviseren van de ontwerpende en uitvoerende partijen zoals architect,
installatieadviseur, constructeur én diverse toekomstige gebruikers (Schouwburg Kunstmin, Poppodium Bibelot,
Muziektheater Hollands Diep, Kunstenonderwijs ToBe, Horeca en meerdere muziekgezelschappen)
• het mede verkrijgen van goedkeuring van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) t.b.v. de vereiste monumentenvergunning; hergebruik en integratie van monumentale machinerieën in de nieuwe theatertechniek evenals
akoestische oplossingen met behoud van de kenmerkende glaspartijen speelden hierbij een grote rol.
• Opstellen en beheer van meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Resultaat
Na oplevering heeft het Energiehuis twee ontwerpprijzen ontvangen (Winnaar Gouden Feniks 2014 en de publieksprijs BNA Beste gebouw van het jaar 2014) waarbij naast de logistieke (akoestische) bufferzone ook de theatertechniek een
bijzonder vermelding kreeg: “zorgvuldige en vindingrijke theatertechniek”.