Agora Theater – Lelystad

Nieuwbouw theater & vervanging besturing trekkenwand

Opdrachtgever

Gemeente Lelystad, Agora Theater

Zalen

Grote zaal, kleine zaal

Architect

UN Studio

Vloeroppervlakte

ca. 7.500 m2 bvo

Projectomschrijving

Het Agora Theater, nieuwbouw van een lijsttheater: een grote zaal met toneeltoren (19 meter hoog), een kleine zaal, bioscoop en congrescentrum in het centrum van Lelystad. In 2015 uitgegroeid tot de 2e congres locatie van Nederland. Lees hier een artikel in Zichtlijnen over de nieuwbouw.

Zalen
Grote zaal, theaterzaal 753 zitplaatsen
Van Wijnen zaal, Multifunctioneel 207 zitplaatsen

Ons advies

 • Ontwerp en realisatie van akoestiek en theatertechniek (o.a. 38 trekken grote zaal en 5 trekken kleine zaal).
 • Toetsen van bouwfysica en brandveiligheid namens de opdrachtgever.
 • Opstellen van het Programma van Eisen voor de theatertechniek en de akoestiek
 • Ontwerp en realisatie van de complete theaterinstallaties, met inbegrip van de theaterstoffering en publieksfauteuils
 • Het beantwoorden van vragen en het richtinggevend adviseren van de ontwerpende en uitvoerende partijen, gebruikers + leveranciers
 • Het beoordelen van het bouwkundig en installatietechnisch ontwerp ten behoeve van het theater.
 • Het inbrengen van een hoge mate van functionaliteit in een onderscheidend architectonisch ontwerp op een bescheiden bouwkavel, binnen budget.

 

 

Projectomschrijving

Vervanging besturing trekkenwand (jaren na opening nieuwbouw).

Voor de vervanging van de besturing van de trekkeninstallatie van Theater Agora hebben wij het theatertechnisch advieswerk uitgevoerd, met als doel dat de vernieuwde installatie zowel voldoet aan de huidige gebruikseisen als aan ‘de stand van de techniek’, zoals geformuleerd in de geldende regelgeving c.q. voorschriften.


Ons advies

 • Quick scan trekkeninstallatie, zijtrekken en nulmeting
 • Opstellen raming en planning
 • Aanbestedingsbegeleiding waaronder:
  • Opstellen van het Programma van Eisen
  • Opstellen van de Werkomschrijving
  • Opstellen Aanbestedingsleidraad
  • Opstellen Algemene Voorwaarden
  • Begeleiding locatieschouw en Nota van Inlichting
  • Beoordelen van de inschrijvingen
 • Directievoering, waaronder:
  • Startvergadering en controle projectplan
  • Bouwbegeleiding
  • Oplevering