Alle diensten

Hijsinstallaties

Hijsinstallaties en hefinstallaties

Bewegende en niet-bewegende ‘last’dragers die, voor spelers en technici én voor het publiek, veilig gebruikt moeten kunnen worden: voorzieningen hoog boven het toneel en de zaalvloer, maar ook bewegende podiumdelen, een orkestbak en goederenheffers backstage. Hijsinstallaties en hefinstallaties.

trekkenwand

Trekkenwand

PBTA kan u adviseren over een bestaande of nieuw aan te schaffen trekkenwand. Trekken zijn de elektromechanische ‘lastdragers’ boven het speelvlak en de zaalvloer, waaraan apparatuur, theatergordijnen, decors en rekwisieten worden bevestigd. De techniek is complex, vanwege de strikte voorwaarden... Lees meer

LED belichting

LED Belichting

Om het speelvlak/podium en de zaal te belichten kiezen theaters en podia steeds meer voor duurzame LED-schijnwerpertechniek in plaats van het gebruik van conventionele theaterlampen. De LED belichting met inzet van LED armaturen biedt lichtontwerpers veel nieuwe artistieke mogelijkheden en... Lees meer

Geluidstechniek

Geluidstechniek

Spraak, (koor)zang, live-muziek en geluidseffecten, met én zonder geluidversterking, in samenhang met de akoestiek van de ruimte muisstil of luid en altijd veilig voor het menselijk oor, door het publiek in de zaal en door spelers en musici op en... Lees meer

Film en projectietechniek

Film en projectietechniek

Ontspannen in een comfortabele stoel, geniet uw filmpubliek van haarscherp grootbeeld en intens beleefd filmgeluid, door toepassing van state-of-the-art bioscooptechniek zoals ‘immersive sound’. Ook podia en evenementenlocaties moeten kunnen voorzien in visuals, film en projectietechniek.

narrowcasting en audiovisuele middelen

Audiovisuele middelen en narrowcasting

Narrowcasting, IT en ICT, camera’s, projectoren en beeldschermen, voor gebruik in de voorstellingen, bij concerten en presentaties, om uw bezoekers te informeren en om afzonderlijke ruimten visueel met elkaar te verbinden… Waar mensen samenkomen is audiovisuele apparatuur alom aanwezig, in... Lees meer

Podiumstoffering

Podiumstoffering

Afstopping om het speelvlak te kaderen, zodat wat zich eromheen afspeelt voor het publiek verborgen blijft, zijn er zwarte of nachtblauwe theatergordijnen. Andere typen ‘doeken’ worden ingezet voor bijzondere theatrale effecten, zoals de gazen en het horizondoek achterop het speelvlak.... Lees meer

Theaterstoelen

Theaterstoelen en telescooptribunes

Theaterstoelen. Als u zich prettig voelt in uw zetel, richt zich de aandacht vanzelf geheel en al op wat er zich op het toneel afspeelt.  Telescooptribunes. Wanneer u uw gasten een comfortabele stoel kunt bieden, met goed zicht op het... Lees meer

Elektrotechnische theaterinstallaties

Elektrotechnische theaterinstallaties

De technische infrastructuur om podiumapparatuur elektrisch te voeden en alles aan elkaar te knopen: kabelgoten, netwerken, aansluitpunten, alles gericht op een efficiënte bedrijfsvoering en het toepassen van state-of-the-art podiumtechniek.

Logistiek backstage

Logistiek backstage- en publieksruimten

Horeca en voorstellingstechniek kennen eigen verkeersstromen, die tegelijkertijd plaatsvinden en, idealiter, zónder elkaar te kruisen. Al die bedrijvigheid achter de schermen wordt door het publiek niet gezien. Om dát goed te ontwerpen is kennis van zaken nodig, van PBTA.

Theatertechniek

Theatertechniek

Alle apparatuur en andere materialen op en rond het speelvlak die worden ingezet om de magisch-realistische wereld te creëren waarin theater en film plaatsvindt en muziek intens beleefd wordt: licht, beeld en geluid, de infrastructuur om apparatuur op aan te... Lees meer

Zaalakoestiek en ruimteakoestiek

Zaalakoestiek en ruimteakoestiek

De aard van de voorstelling / het concert bepaalt de akoestische omstandigheden (zaalakoestiek) die het evenement optimaal tot zijn recht doen komen. In het ontwerp wordt voor het hele frequentiespectrum de juiste verhouding vastgelegd tussen geluidreflecties en spreiding enerzijds en... Lees meer

Variabele akoestiek

Variabele akoestiek

Een theatervoorstelling vraagt om een andere akoestiek dan, bijvoorbeeld, klassieke muziek. Bij toneel draait het om spraakverstaanbaarheid en bij koorzang wilt u dat de ruimte prettig náklinkt. Om de akoestiek van de ruimte naar behoefte aan te kunnen passen, worden... Lees meer

Elektroakoestiek

Elektroakoestiek

Akoestiek en podiumtechniek gaan hand in hand. Voor uw geluidversterkte evenementen ontwerpen wij een ruimtekarakteristiek die de werking van uw geluidsapparatuur het beste ondersteunt. En, wilt u van uw theaterzaal naar behoefte en op eenvoudige wijze een concertzaal of een... Lees meer

Bouwakoestiek

Bouwakoestiek

Bouwakoestiek. Zonder prettige ambiance in uw theaterzaal zullen uw evenementen niet succesvol zijn, maar u zult uw bezoekers én uw personeel ook een comfortabel verblijf gunnen in de andere vertrekken van het gebouw: de publiekontvangst- en andere bijeenkomstruimten, de personeelsruimten... Lees meer

Installatiegeluid

Installatiegeluid

Theater vindt plaats onder muisstille omstandigheden. Aan de installaties die een prettig binnenklimaat moeten realiseren, worden óók akoestische voorwaarden gesteld. Zo wordt er aandacht gevraagd voor het passeren van geluiden naar de theaterzaal door de ventilatiekanalen heen en een maximaal... Lees meer

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek

U kunt bij PBTA terecht voor geluidmetingen en berekeningen. Wij zijn gespecialiseerd in: Zaalakoestiek (theaters, concertzalen, poppodia, filmzalen enz.) Elektroakoestiek (PA- en overige geluidinstallaties, combinatie met AV) Ruimteakoestiek (conservatoria, muziekscholen, kantoren enz.) Geluidisolatie Akoestisch onderzoek geluiduitstraling naar de omgeving (t.b.v.... Lees meer

Geluidhinder en lawaaibeheersing

Geluidhinder en lawaaibeheersing

Geluidhinder, het verkeer buiten op straat, regenwater dat wordt afgevoerd, een toiletspoeling en rammelende koffiekopjes in de foyer: geluiden die u in de theaterzaal niet wilt horen. Daarentegen wilt u in uw zaal heel wat geluid kunnen produceren zonder overlast... Lees meer

Daglichttoetreding en uitzicht

Daglichttoetreding en uitzicht

Theater vindt plaats in het aardedonker. Toch is daglichttoetreding en uitzicht belangrijk. Denk bv aan de bouw van de voorstellingen waarbij de technici in daglicht kunnen opbouwen. Tijdens de uren die aan een evenement voorafgaan, waarderen technici en spelers des... Lees meer

Warmte, vochthuishouding en ventilatie

Warmte, vochthuishouding en ventilatie

Kuchen als gevolg van koudeval, circulatie en drukverschillen die theatergordijnen in beweging brengen en theaterrook- en misteffecten tenietdoen, de menselijke stem die stilvalt onder droge omstandigheden, zodat het spreken en zingen niet meer gaat… De regeling van het binnenklimaat in... Lees meer

Energiebeheersing

Energiebeheersing

Energiebeheersing. PBTA kan u adviseren, we denken mee en daar waar nodig out of the box. Uw gebouw, de apparatuur, de installaties maar ook nieuwe investeringen.

Duurzaamheid en circulair bouwen

Duurzaamheid en circulair bouwen

Duurzaamheid en circulair bouwen. Wat is duurzaam? Aluminium gaat heel lang mee en kan goed opnieuw worden gebruikt wanneer het aan het einde van de levensduur van een gebouw gedemonteerd wordt. Maar het winnen van bauxiet (erts) en het vervaardigen... Lees meer

akoestiek en akoestische bouwfysica

Akoestiek en akoestische bouwfysica

PBTA meet, rapporteert en adviseert. Maar wanneer er nog geen steen op een andere gezet is, is er niets te meten. Voor het ontwerpen van een prettige akoestische ambiance zet PBTA geavanceerde teken- en rekenprogramma’s in, zoals CATT-Acoustic. Die overigens... Lees meer

Theateradvies

Theateradvies

Theateradvies. Theaterontwerp. Wat maakt een gebouw tot een theater of een podium? Van het laden en lossen van trailers tot de toegang voor het publiek, de toiletgrootte voor in de pauzes en de inrichting van een kleedkamer of greenroom. Licht,... Lees meer

Programma van Eisen

Programma van eisen (PvE)

Een goed Programma van Eisen dat tegemoetkomt aan de wensen van de mensen die ‘straks’, na oplevering van het werk, de exploitatie op zich nemen, komt tot stand mét die mensen die straks de exploitatie op zich nemen. Echter: zoveel-mensen-zoveel-smaken.... Lees meer

Kostenraming en budgetbewaking

Kostenraming en budgetbewaking

De basis van een ontwerpidee voor een theater is onder andere een kostenraming. Kostenramingen vormen onderdeel van de projectbeheersing en ze worden gebruikt  om hoeveelheden, kosten en prijzen van middelen en materialen die nodig zijn binnen de scope van een... Lees meer

Prijsvragen

Prijsvragen

PBTA en prijsvragen. In het ontwerp van een gebouw met een podiumfunctie en de ruimte eromheen, werken de vele technische disciplines samen om de meest efficiënte exploitatie van het podium mogelijk te maken. De ervaring die de bezoeker ondergaat staat... Lees meer

quick scan haalbaarheidsonderzoek haalbaarheidsstudie

Quick scan, locatie- en haalbaarheidsonderzoek

Hoe staat het ervoor met mijn pand? Kan mijn exploitatie effectiever zijn? Moet ik denken aan nieuwbouw of kan ik dat wat er nu al is beter maken? En uitbreiden misschien? Maar waar moet ik dan zolang met mijn bedrijf... Lees meer

BIM engineering en ontwerp

BIM engineering en 3d ontwerp

We maken gebruik van de autodesk ACE collection, met name Revit. D.w.z. dat we vanaf het begin in 3D ontwerpen.  Door de modellen van alle ontwerp partijen aan elkaar te linken kun je in de ontwerpfase fouten en clashes  oplossen... Lees meer

Aanbestedingsbegeleiding en inkoopbegeleiding

Aanbestedingsbegeleiding en inkoopbegeleiding

PBTA heeft al 35 jaar ervaring in aanbestedingsbegeleiding en inkoopbegeleiding. Overheden zijn gebonden aan drempelbedragen en aanbesteden levert u sowieso het prijsvoordeel van de marktwerking op. Als u er vroeg bij bent kan alles wat u nodig heeft ruim voor... Lees meer

Zichtlijnen 3d zichtlijnenstudie

3D-zichtlijnenstudie (o.a. Virtual Reality)

Goede zichtlijnen zijn erg belangrijk voor de beleving van een voorstelling. Door een 3D model te maken zijn we in staat om op elke locatie een camera te plaatsen en de zichtlijnen te beoordelen. Door het speelvlak en de achterzijde... Lees meer

Veiligheid en keuringen

Veiligheid en keuringen

PBTA kan voor u het complete proces begeleiden op het gebied van veiligheid en keuringen. Denk o.a. aan de benodigde keuringen tbv hijs- en hefinstallaties en trekkenwanden.

Uitvoeringsbegeleiding, oplevering en nazorg

Uitvoeringsbegeleiding, oplevering en nazorg

In alle fases is PBTA uw partner. Kwaliteit staat voorop en we pakken door. Uitvoeringsbegeleiding, oplevering en nazorg.

Meerjarenonderhoudsplan conditiemeting

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en conditiemeting

Algemeen toegepaste theatercomponenten zijn vaak erg kostbaar in aanschaf, veelal ook kwetsbaar en hebben niet het eeuwige leven, zeker daar waar de gebruiksintensiteit erg hoog ligt. Dit geldt ook voor de  diverse facilitaire voorzieningen in theaters, voornamelijk voorzieningen om voorstellingen... Lees meer

Akoestisch onderzoek

Geluidmetingen en -berekeningen (o.a. CATT-Acoustic)

PBTA meet, rapporteert en adviseert. Maar wanneer er nog geen steen op een andere gezet is, is er niets te meten. Voor het ontwerpen van een prettige akoestische ambiance zet PBTA geavanceerde teken- en rekenprogramma’s in. Die overigens alleen iets... Lees meer

Herbestemming erfgoed

Herbestemming van industrieel erfgoed, kerken en boerderijen

De laatste jaren wordt met steeds meer respect omgegaan met ons gebouwde erfgoed. Immers, niet wij maar toekomstige generaties zijn de eigenaren. Wij kunnen het slecht goed bewaren en doorgeven naar de toekomst. Behouden van kwaliteit heeft en alleen nog... Lees meer